Metformin proti rakovině prsu

9. 2. 2021

Ženy s diabetem 2.typu mají o 38% vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Toto riziko významně snižuje dlouhodobé užívání metforminu.

Nová kanadská studie dospěla k tomuto zjištění na základě zkoumání více než 44 tisíc žen, sledovaných déle než osm let. Metformin může inhibovat estrogenové receptory, které hrají klíčovou roli při vzniku a postupu karcinomu prsu, takže zpomaluje i progresi onemocnění. Ženy s DM2 užívající metformin mají zároveň o 74% vyšší riziko vzniku triple–negativního CA prsu. Další souvislosti jsou předmětem pokračujícího výzkumu.

Zdroj: Lohmann AE, Goodwin PJ. Diabetes, metformin and breast cancer: a tangled web. Annals of Oncology. Published:January 28, 2021 DOI:https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.12.014

 

 

 

Partneři projektu