Metabolismus zřejmě predikuje depresi

22. 1. 2021

Nová pilotní studie ukazuje, že pacienti s klinickou depresí mají velmi odlišný metabolický profil než lidé bez deprese.

Vědci měřili depresivní příznaky účastníků pomocí Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, čtvrté vydání (DSM-4 ) a Hamiltonovy stupnice hodnocení deprese. Většina metabolických markerů u lidí s rekurentní depresivní poruchou se podílí na odbourávání tuku. Ženy měly asi 80% tukových abnormalit, zatímco muži měli asi 70%. Nejvíce ovlivněné byly fosfolipidy, mastné kyseliny a acyl-karnitiny, kardiolipiny, dvě třídy sfingolipidů (ceramidy a sfingomyeliny), eikosanoidy, žlučové kyseliny, steroly a nononadální steroidy. Zjištění naznačují, že metabolity by mohly být užitečným nástrojem pro předpovídání rizika opakování epizod velké deprese.

Zdroj: Mocking RJT et al. Metabolic features of recurrent major depressive disorder in remission, and the risk of future recurrence.  Transl Psychiatry 11, 37 (2021). https://doi.org/10.1038/s41398-020-01182-w

Partneři projektu