Metaanalýza prokázala prospěšnost vitaminu D u rakoviny

17. 8. 2019

S cílem zjistit souvislost mezi příjmem vitaminu D a mortalitou u dospělých vědci prozkoumali 52 studií s více než 75 tisíci účastníků.

Ukázalo se, že vitamin D nemá vliv u všech příčin mortality, jako jsou například kardiovaskulární onemocnění. V případě onemocnění zhoubným nádorem však snižuje úmrtnost o 16 %. Mezinárodní autorský tým upozorňuje, že mírný trend snížení mortality i z jiných důvodů při suplementaci vitaminem D vyžaduje další zkoumání.

Zdroj: Zhang Y et al. Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis.BMJ 2019; 366 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l4673 (Published 12 August 2019)

Partneři projektu