Lidský genom definitivně rozluštěn

8. 4. 2022

Po 20 letech od posledního objevu se podařilo přečíst posledních osm procent lidského genomu. Je to poprvé, kdy byl sekvenován ve své úplnosti. 

Výzkum publikovaný mezinárodním vědeckým konsorciem T2T v časopisu Science dodává do dříve přečtené DNA dalších 400 milionů písmen. Průlom umožnila až kombinace dvou nových metod sekvenování, z nichž jedna dokáže s určitou mírou chybovosti přečíst milion písmen DNA najednou, druhá jich sice přečte „pouze“ 20 tisíc najednou, ovšem s přesností 99,9 procenta.

Zdroj: Nurk S et al. The complete sequence of a human genome. SCIENCE • 31 Mar 2022 • Vol 376, Issue 6588 • pp. 44-53 • DOI: 10.1126/science.abj6987

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu