Léky na hypertenzi nejsou bez rizika

4. 12. 2023

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) mohou být spojeny se zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody.  

Studie zjistila, že tři léky běžně používané k léčbě hypertenze mají podobnou souvislost s úmrtností z kardiovaskulárních příčin.

Uvedená studie byla předem specifikovanou sekundární analýzou jiné studie s názvem ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial). Výzkumníci tak mohli zahrnout údaje od 32 804 těchto účastníků  s vysokým krevním tlakem.  Při analýze jejich údajů  zjistili  podobné riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění bez ohledu na typ léku.

Zdroj: Yamal, J-M et al.  Mortality and Morbidity Among Individuals With Hypertension Receiving a Diuretic, ACE Inhibitor, or Calcium Channel Blocker. JAMA Network Open. 2023;6(12):e2344998. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44998

 

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu