Lieky na hypertenziu nie sú bez rizika

22. 12. 2023

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) môžu byť spojené so zvýšeným rizikom cievnej mozgovej príhody.  

Štúdia zistila, že tri lieky bežne používané na liečbu hypertenzie majú podobnú súvislosť s úmrtnosťou z kardiovaskulárnych príčin.

Uvedená štúdia bola vopred špecifikovanou sekundárnou analýzou inej štúdie s názvom ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial). Výskumníci mohli zahrnúť údaje od 32 804 týchto účastníkov s vysokým krvným tlakom. Pri analýze ich údajov viac než 32 000 účastníkov zistili vedci podobné riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie bez ohľadu na typ lieku.

Zdroj: Yamal J-M, et al. Mortality and Morbidity Among Individuals With Hypertension Receiving a Diuretic, ACE Inhibitor, or Calcium Channel Blocker. JAMA Network Open. 2023;6(12):e2344998. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.44998

Partneři projektu