Léky na ADHD fungují i na Alzheimera

19. 7. 2022

Existují dobré důkazy, že noradrenergní léky, používané při poruchách pozornosti a hyperaktivity (ADHD), mohou také pomoci při léčbě Alzheimerovy choroby.

Studijní tým přezkoumal výsledky 19 klinických studií provedených v letech 1980-2021. Studie zahrnovaly více než 1 800 pacientů s Alzheimerovou chorobou nebo mírnou duševní poruchou.

Vědci zjistili malý, ale významný přínos noradrenergních léků na celkové mentální schopnosti. Velký pozitivní účinek měly tyto léky na apatii, a to i po zohlednění rozdílů v designu studií a zamýšlených výsledků.

Zdroj: David, MCB et al. Cognitive and neuropsychiatric effects of noradrenergic treatment in Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis.  Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, July 5 thhttp://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2022-329136

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu