Léčba krve i bez transfuzí

8. 4. 2019

Schválení první genové terapie pro transfuzně-dependetní ß-talasémii (TDT) doporučil Výbor pro humánní léčivé přípravky při Evropské lékové agentuře.

Léčivo s názvem Zynteglo (dřívější název LentiGlobin) umožňuje řešení pro pacienty s TDT, kteří by jinak zůstali celoživotně závislí na transfuzích. Dodá totiž funkční kopie modifikovaného genu ß-globinu do jejich vlastních kmenových buněk, takže začnou produkovat hemoglobin v dostatečné koncentraci.

TDT je vzácné dědičné onemocnění krve vznikající důsledkem poruchy tvorby bílkovinné podjednotky ß, což je jedna ze složek hemoglobinu. Nemoc způsobuje těžkou anémii.

Zdroj: Medscape, 29.3. 2019. https://www.medscape.com/viewarticle/911116?nlid=129097_3901&src=wnl_newsalrt_190330_MSCPEDIT&uac=316927FR&impID=1922768&faf=1

Partneři projektu