LDL se dá zdolat

1. 12. 2020

U pacientů s familiární hypercholesterolemií, u nichž jiné terapie na snížení lipoproteinu selhávají, dokáže nová monoklonální protilátka evinacumab snížit hladinu LDL o polovinu.

V této dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze 2 vědci prokázali, že u pacientů s refrakterní hypercholesterolemií použití evinacumabu významně snížilo hladinu LDL cholesterolu, a to o více než 50% při maximální dávce.

Zdroj: Rosenson R et al. Evinacumab in Patients with Refractory Hypercholesterolemia. The New England Journal od Medicine. Published November 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2031049 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031049

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu