LDL sa dá zdolať

11. 12. 2020

U pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou, u ktorých zlyhávajú iné terapie na zníženie lipoproteínu, dokáže nová monoklonálna protilátka evinacumab znížiť hladinu LDL o polovicu.

V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii fázy II vedci preukázali, že u pacientov s refraktérnou hypercholesterolémiou použitie evinacumabu významne znížilo hladinu LDL cholesterolu, a to o viac než 50 % pri maximálnej dávke.

Zdroj: Rosenson, R. et al. Evinacumab in Patients with Refractory Hypercholesterolemia. The New England Journal od Medicine. Published November 15, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2031049 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031049

HDL nie je taký „dobrý“

30. 11. 2022

Hladina HDL, známeho „dobrého“ cholesterolu, v krvi možno nakoniec nemá veľký vplyv na zdravie srdca – predovšetkým u černochov

Komercia

Partneři projektu