Krátký spánek podporuje kreativitu

2. 1. 2022

Nová studie na 103 zdravých jedincích naznačuje, že doba mezi spánkem a bděním podporuje v mozku procesy, které podporují kreativitu.

Ukázalo se, že lidé, kteří upadli do lehkého spánku, po probuzení získali schopnost řešit problémy, které předtím nedokázali vyřešit.

Lidé, kteří upadli do mělkého, časného spánku, měli 2,7x vyšší pravděpodobnost, že si vyřeší početní problém, než lidé, kteří neusnuli. Zároveň měli 5,8x vyšší pravděpodobnost, že jej zaznamenají než lidé, kteří dosáhli hlubšího stupně spánku N2. Tak vysoký rozdíl ukazuje vysoký potenciál tohoto stavu při smíšení alfa mozkových vln, které obvykle znamenají relaxaci, s delta vlnami hlubšího spánku.

Zdroj: Lacaux C et. Al. Sleep onset is a creative sweet spot. SCIENCE ADVANCES • 8 Dec 2021 • Vol 7, Issue 50 • DOI: 10.1126/sciadv.abj5866

Komerce

Partneři projektu