Konference zdravotníků z ambulancí

20. 10. 2022

Tradiční celostátní konference ambulantní péče se již po šesté konala 18. 10. 2022 v Praze. Ústředním tématem se stalo onemocnění covid 19 a stále výraznější podíl telemedicíny.

Pro účastníky však byly připraveny tři bloky odborných přednášek z mnoha dalších oborů, především revmatologie, a dvě sekce s praktickými workshopy ((UZV v ordinaci praktika a kardiopulmonální resuscitace se základními pomůckami).

Anna-Karin Edsted Bonami, generální ředitelka Doctrin AB upozornila, že telemedicína nemá být náhradou fyzické medicíny, ale jejím doplňkem a nadstavbou, která umožní její zefektivnění.  Platformu Doctrin této přední švédské technologické společnosti využívá zdravotnická skupina EUC, významný průkopník telemedicíny v ČR, jejíž zástupce Tomáš Doležal na konferenci hovořil o využívání zahraničních zkušeností v české ambulantní praxi.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. jako jedna z nejvýznamnějších tváří boje proti covidu hovořil o poučení, které by z předchozích vln mělo vzejít, a na přehledných grafech a modelacích doložil, kde úřady udělaly chybu navzdory doporučením odborníků. Před nadcházející sezónou respiračních onemocnění zněla jeho překvapivá zjištění obzvlášť varovně.

V odpoledním bloku pak na tuto problematiku navázala MUDr. Jana Vyskočilová z EUC Kliniky Plzeň, která se věnovala neinvazivní ventilaci u postcovidového syndromu. Pomocí precizní kazuistiky prokázala nutnost rychlé reakce ještě v akutním stádiu onemocnění covid -19, která může zabránit rozsáhlému poškození zdraví.

Ve druhém bloku rovněž vystoupil prof. PhDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Jeho vystoupení bylo věnováno nejen historii oboru, ale nabídlo i praktické využití v podobě přehledu současného úspěšného organizačního schématu adiktologických a dorostových ambulancí v ČR. Umožní tak nasměrovat klienty k odborné péči, která má zásadní význam, neboť problematika spojená s tímto oborem stále více ovlivňuje celou společnost.

Souvisejícím tématem byla další přednáška, v níž se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c. věnovala domácímu násilí z pohledu ambulantní péče. Připomněla, že právě v ordinacích je třeba už při intuitivním podezření vždy položit dotaz na násilí. Zdůraznila také význam dostupně uložených brožurek a letáků.

MUDr. David Suchý, Ph.D. z FN Plzeň jeden z předních expertů na revmatická onemocnění, hovořil o onemocnění polymiagia rheumatica, typickému pro populaci nad 50 let věku, jako o často opomíjené diagnóze, u níž neexistuje specifický test k jejímu prokázání. Proto je nutné vyloučení ostatních zánětlivých revmatických onemocnění a jiných příčin bolestí. Připomněl význam edukace, protože část pacientů musí být léčena glukokortikoidy i déle než dva roky.

Koho odeslat k revmatologovi? Na tuto otázku odpověděl další významný odborník oboru MUDr. Jan Voříšek z FN Plzeň v přednášce o zánětlivých revmatických onemocněních s postižením axiálního skeletu. Upozornil na často zdánlivě nesouvisející projevy těchto nemocí i na fakt, že od prvních bolestí zad do stanovení diagnózy uplyne v průměru devět let.

Generálním partnerem konference byla skupina EUC, největší poskytovatel ambulantní péče v ČR, pořadatelem a organizátorem agentura We Make Media.

 

 

 

 

 

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu