Kombinace doxorubicinu a olaratumabu není účinná

10. 4. 2020

Přidání olaratumabu ke standartní léčbě doxorubicinem u pacientů s pokročilým sarkomem měkkých tkání (STS) nepřináší větší efekt.

Potvrzující dvojitě slepá randomizovaná studie ANNOUNCE fáze 3 přinesla zjištění, že mezi skupinami pacientů se STS léčených doxorubicinem + olaratumabem vs doxorubicin + placebo není významný rozdíl v celkovém přežití. Do zkoumání bylo zahrnuto 509 dospělých nemocných se STS z celkem 110 míst v 25 zemích, sledovaných od září 2015 do prosince 2018.

Zdroj: Tap WD et al. Effect of Doxorubicin Plus Olaratumab vs Doxorubicin Plus Placebo on Survival in Patients With Advanced Soft Tissue SarcomasThe ANNOUNCE Randomized Clinical Trial. Published April 7, 2020. JAMA. 2020;323(13):1266-1276. doi:10.1001/jama.2020.1707

Komerce

Partneři projektu