Koho testovat na mutaci BRCA?

23. 8. 2019

Americká pracovní skupina pro preventivní služby aktualizovala své doporučení pro pacientky ke genetickému zkoumání mutací na genech BRCA 1 a BRCA 2. Benefity totiž přináší jen některým.

 Zda hodnocení rizik, poradenství, testování a zásahy převáží nad přínosy, závisí podle této expertní skupiny na individuálním rizikovém profilu ženy a na její rodinné historii. Často ženě totiž stačí jen hodnocení a poradenství u jejího lékaře. Genetické poradenství a genetické testy jsou vhodné u žen, u nichž se v předchozím zkoumání prokáže zvýšená pravděpodobnost nositelství škodlivé mutace.

Zdroj: bit.ly/2KJUlg6, bit.ly/31W1VtX, bit.ly/31SYKTw, bit.ly/31O2c1S, bit.ly/31OkEYe, and bit.ly/31SYQKS JAMA, online August 20, 2019.

Partneři projektu