Klíč k zastavení růstu CA pankreatu?

7. 7. 2022

Nová studie objevila mechanismus, který může umožnit zpomalení růstu rakoviny slinivky břišní, což může v budoucnu otevřít možnosti léčby.

Vědci zjistili, že vypnutí specifického genu GREM1 vede k většímu rozšíření rakoviny slinivky břišní. Naopak zapnutí tohoto genu však může vést ke snížení růstu tohoto nádoru. Ve svém výzkumu použili myši a organoidy.

GREM1 byl zásadní pro udržení karcinomu pankreatu ve stabilnějším epiteliálním stavu oproti nebezpečnějšímu mezenchymálnímu stavu. Když myši nadměrně exprimovaly gen GREM1, rakovina se vrátila do epiteliálního stavu. Tato zjištění naznačují, že tento gen hraje klíčovou roli v regulaci toho, zda se rakovina slinivky břišní rozšíří do zbytku těla či nikoli.

Zdroj: lan, L et al. GREM1 is required to maintain cellular heterogeneity in pancreatic cancer. Nature 607, 163–168 (2022). Published29 June 2022 https://doi.org/10.1038/s41586-022-04888-7

Komerce

Partneři projektu