Klíč k pochopení schizofrenie

4. 5. 2021

Lidé se schizofrenií a jinými neuropsychiatrickými poruchami mohou mít propustnější hematoencefalickou bariéru. Výsledný zánět může vést ke klinickým projevům neuropsychiatrických stavů.

Narušení imunitní funkce hematoencefalické bariéry způsobuje zánět, který má dopad na centrální nervový systém. Vědci ke zkoumání použili buňky izolované ze zdravých jedinců i od lidí se vzácnou genetickou poruchou (DIGeorge syndrome), která zvyšuje riziko vzniku schizofrenie. Buňky pacientů z této druhé skupiny byly permisivnější a produkovaly víc zánětlivých látek.

Zdroj: Crockett AM et al. Disruption of the blood−brain barrier in 22q11.2 deletion syndrome. Brain, awab055. Published: 20 April 2021. DOI: 10.1093/brain/awab055

Partneři projektu