K abúzu vede zejména smutek

8. 3. 2020

Nová rozsáhlá studie Harvardovy univerzity tvrdí, že mohutným spouštěčem užívání návykových látek je smutek. Platí to zejména pro kouření.

Dosavadní teorie spíše zastávaly názor, že k abúzu vedou jakékoliv negativní emoce. Při sledování až 10 tisíc lidí po dobu dvaceti let však vědci zjistili, že ti, kdo trpěli smutkem, byli častěji kuřáci nebo ti, kdo se ke kouření opakovaně vraceli. Jiné negativní emoce takovou souvztažnost s kouřením neprokázaly. K podobnému závěru došly i další čtyři studie.

Zdroj: Dorison CA et al.  Sadness, but not all negative emotions, heightens addictive substance use. PNAS January 14, 2020 117 (2) 943-949; first published December 30, 2019 https://doi.org/10.1073/pnas.1909888116

Partneři projektu