Jediný gen pro homosexualitu neexistuje

8. 9. 2019

Velká vědecká studie potvrdila, že neexistuje jediný gen pro homosexualitu. Lidskou sexuální orientaci však ovlivňuje složitý mix genetiky a prostředí.

Prokázal to dosud nejrozsáhlejší výzkum genetického materiálu, který na toto témě vznikl. S téměř půl milionem zkoumaných genetických profilů byl zhruba desetkrát rozsáhlejší než všechny předchozí studie.

Vědci určili pět specifických genetických variant významně spojených s homosexuálním chováním. Celkem však vysvětlovaly jen asi jedno procento příčin genetické homosexuality. Podílí se na ní ale zřejmě tisíce genetických rysů. Přesto jsou geny zodpovědné za homosexualitu jen z přibližně osmi až pětadvaceti procent.

Zdroj: Ganna A et al. Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Science 30 Aug 2019: Vol. 365, Issue 6456, eaat7693
DOI: 10.1126/science.aat7693

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu