Jaký je původ deprese?

7. 6. 2021

Vědci určili 178 variant genů souvisejících s těžkou depresí. I přes tento velký počet je možné, že zbývá objevit další stovky či možná tisíce genetických variant.

Studie vychází z obrovské databáze, která analyzuje genetické a zdravotní záznamy 1,2 milionu lidí ze tří databank v USA, Británii a Finsku a z další databanky spotřebitelské genetické společnosti 23andMe.

Vědci uvedli, že rozsah této studie by mohl pomoci při vývoji genetických rizikových skóre k identifikaci osob nejvíce ohrožených rozvojem velké deprese a souvisejících psychiatrických poruch, jako je úzkost nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Zdroj: Levey DF. Bi-ancestral depression GWAS in the Million Veteran Program and meta-analysis in >1.2 million individuals highlight new therapeutic directions. Nature Neuroscience. DOI: 10.1038/s41593-021-00860-2

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu