Jak zvuk ovlivňuje raný vývoj mozku?

6. 3. 2021

Nový výzkum naznačuje, že zvuk zřejmě ovlivňuje vývoj plodu dříve dokonce ještě před otevřením zvukovodu.

Ukázalo se, že hluché novorozené myši mají v mozku jiné struktury než myši s normálním sluchem. K těmto změnám dochází zhruba o týden dříve, než se doposud soudilo. Při studii se prokázalo, že expozice zvuku přispěla ke vzniku  rozmanitějších kortikálních spojení, než měly myši, vyvíjející se v tichu. Jejich mozky pak vykazovaly obdobné struktury jako u hluchých myší.

Zdroj: Meng X et al. Early peripheral activity alters nascent subplate circuits in the auditory cortex. Science Advances  12 Feb 2021: Vol. 7, no. 7, eabc9155 DOI: 10.1126/sciadv.abc9155

Partneři projektu