Jak se rodí v USA?

16. 7. 2019

Nemocniční porody jsou zdrojem kritiky i v USA. Americká studie zjistila, že ženy, které odmítnou například sekci nebo okamžité přerušení pupečníku, většinou tvrdí, že se s nimi při pobytu v nemocnici nevhodně zacházelo.

Čerstvé matky diskriminaci ze strany personálu spojovaly jednak se zdravotním pojištěním, rasou a etnickou příslušností, jednak s rozdílem ve zkušenostech s poskytovatelem zdravotní péče.

Hlavní autorka práce Laura Attanasio z University of Massachusetts Amherst School of Public Health and Health Sciences uvedla, že u žen, které během porodu odmítly uvedené postupy, existovala vyšší pravděpodobnost, že budou pociťovat diskriminaci.

Zdroj: Attanasio LB et al. Declined care and discrimination during the childbirth hospitalization. Social Science & Medicine Volume 232, July 2019, p. 270–277, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.05.008

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu