Jak cestují onkologicky nemocní za léčbou?

8. 9. 2022

Zjistit to si dal za cíl průzkum, do kterého se nyní pustila Amelie, z.s.

Ta totiž v rámci kontaktů na Lince Amelie či v odborném sociálním poradenství pro onkologicky nemocné dlouhodobě zjišťuje, že doprava do zdravotnického zařízení za léčbou je pro mnoho nemocných i blízkých problém – zejména v některých regionech nebo s určitou diagnózou a také ve spojení s jinými omezeními. Také řada lékařů na onkologických odděleních přiznává, že je otázka dopravy nelehká a nejsou schopni ji ze své pozice řešit. Náklady na dopravu do zdravotnického zařízení jsou totiž do určité míry na zdravotně sociálním pomezí a pro řešení obtíží by mělo spolupracovat více aktérů.

Prožívají onkologicky nemocní v oblasti dopravy za léčbou nějaké obtíže? A pokud ano, jaké? Na to by měl odpovědět průzkum mezi pacienty. Proto Amelie, z.s., spustila on-line dotazníkové šetření, které v průběhu září a října sbírá informace od onkologicky nemocných v ČR. Na základě zjištění bude případně k dispozici i dostatečné množství argumentů pro zahájení jednání o potřebě změny na nejrůznějších úrovních (kraje, plátci, ministerstva atd.). Amelie, z.s., se toho v rámci zastupování zájmů onkologicky nemocných a jejich blízkých ujme.

Pomozte vyplněním dotazníku zmapovat preference i bariéry, kterým onkologicky nemocní při dopravě za léčbou čelí. Vyplňte jej na adrese: https://forms.gle/FP1Mjiy179cMHKpo6.

Více informací najdete na: https://www.amelie-zs.cz/odbornost-u-amelie/pruzkum-dopravy-za-lecbou/.

Zkušenost onkologicky nemocných je důležitá a díky ní se dá mnohé zlepšit.

 

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz

tel.: +420 608 458 282

 

Kdo jsme:

Amelie se od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Jak snížit hladinu hormonu hladu?

24. 5. 2024

Při řízeném vypalování žaludeční sliznice dochází ke snížení produkce hormonu ghrelinu,, který vyvolává pocit hladu

Partneři projektu