Jak buňky umí zabíjet nepřítele

4. 7. 2020

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity popsali způsob, jakým umí buňky využít bakteriofágy, tedy viry, které je napadají, k přenosu své vlastní DNA.

Mechanismus přenosu DNA pomocí GTA (gene transfer agent) se aktivuje jen za určitých podmínek. „Pokud se bakterie dostanou do stresu například kvůli nedostatku živin, a navíc je hustota buněk vysoká, tak asi jedno procento z nich zahájí produkci GTA. Aby ale mohly tyto částice splnit svůj úkol a přenést DNA z jedné bakterie do jiné, musí bakterie, která GTA vyrábí, zahynout,“ uvedl Pavel Plevka z institutu CEITEC MU, který výzkumný tým vedl

Popis struktury částice GTA a mechanismy, které těmto částicím brání, aby znovu napadaly buňky, zveřejnil časopis Nature Communcations.

Zdroj: https://www.muni.cz/en/research/projects/49067

 

Partneři projektu