Ako vedia bunky zabiť nepriateľa

4. 7. 2020

Vedci z brnianskej Masarykovej univerzity opísali spôsob, akým vedia bunky využiť bakteriofágy, teda vírusy, ktoré ich napadajú, na prenos svojej vlastnej DNA.

Mechanizmus prenosu DNA pomocou GTA (gene transfer agent) sa aktivuje len za určitých podmienok. „Ak sa baktérie dostanú do stresu napríklad kvôli nedostatku živín a navyše je hustota buniek vysoká, tak asi jedno percento z nich začne produkciu GTA. Aby však mohli tieto častice splniť svoju úlohu a preniesť DNA z jednej baktérie do inej, musia baktérie, ktoré GTA vyrábajú, zahynúť,“ uviedol Pavel Plevka z inštitútu CEITEC MU, ktorý viedol výskumný tím.

Opis štruktúry častice GTA a mechanizmy, ktoré týmto časticiam bránia, aby znovu napadali bunky, zverejnil časopis Nature Communcations.

Zdroj: https://www.muni.cz/en/research/projects/49067

 

 

 

Partneři projektu