Inhibitory SGLT-2 mohou být nebezpečné

9. 8. 2020

Podle nového výzkumu jsou inhibitory SGLT-2 spojovány se zvýšeným, rizikem rozvoje diabetické ketoacidózy.

Kanadská rozsáhlá kohortní studie, publikovaná v Annals of Internal Medicine, porovnávala tento vliv s působením inhibitorů dipeptydyl-peptidázy (DPP-4). Na základě molekulární analýzy se ukázalo, že užívání  SGLT-2 inhibitorů téměř trojnásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku diabetické ketoacidózy u některých pacientů s DM typu II.

Zdroj: Douros A et al. Sodium–Glucose Cotransporter-2 Inhibitors and the Risk for Diabetic Ketoacidosis. Published   July 28, 2020. Annals of Internal Medicine. doi.org/10.7326/M20-0289

Partneři projektu