I progestinová HA zvyšuje riziko rakoviny prsu

3. 4. 2023

Všechny typy hormonální antikoncepce vždy zvyšují riziko rakoviny prsu. K tomuto závěru došla studie na základě údajů od téměř 10 000 žen mladších 50 let s rakovinou prsu a téměř 20 000 žen bez ní.

Jak kombinovaná, tak i progestinová hormonální antikoncepce (HA) zvyšuje riziko rakoviny prsu o 2o až 30 %. V poslední době se výrazně zvýšilo užívání progestinové HA, jejíž vliv na riziko rakoviny prsu byl zkoumán pouze omezeně. Podle zjištění riziko zvyšovaly všechny progestinové formy antikoncepce, jak perorální, tak i injekce (zvýšení rizika o 18 %), implantáty (o 28 %) a nitroděložní tělíska (o 21 %). Dalším porovnáním výsledků předchozích studií, zahrnujících ženy v širším věkovém rozmezí studie zjistila, že pět let užívání orální HA bylo spojeno s výskytem rakoviny prsu u 8 na 100 000 uživatelek ve věku 16–20 let a u 265 na 100 000 uživatelek ve věku 35–39 let.

Zvýšení absolutního rizika je však považováno za velmi malé a je třeba je posuzovat v kontextu s výhodami HA, včetně ochrany před jinými druhy rakoviny u žen.

Zdroj: Fitzpatrick, D et al. Combined and progestagen-only hormonal contraceptives and breast cancer risk: A UK nested case–control study and meta-analysis. PLOS Medicine. Published: March 21, 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004188

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu