Aj progestínová HA zvyšuje riziko rakoviny prsníka

19. 4. 2023

Všetky typy hormonálnej antikoncepcie vždy zvyšujú riziko rakoviny prsníka. K tomuto záveru došla štúdia na základe údajov od takmer 10 000 žien mladších ako 50 rokov s rakovinou prsníka a takmer 20 000 žien bez nej.

Kombinovaná aj progestínová hormonálna antikoncepcia (HA) zvyšujú riziko rakoviny prsníka o 20 až 30 %. V poslednom čase sa výrazne zvýšilo užívanie progestínovej HA, ktorej vplyv na riziko rakoviny prsníka bol skúmaný iba obmedzene. Podľa zistení riziko zvyšovali všetky progestínové formy antikoncepcie, tak perorálne, ako aj injekcie (zvýšenie rizika o 18 %), implantáty (o 28 %) a vnútromaternicové telieska (o 21 %). Ďalším porovnaním výsledkov predchádzajúcich štúdií, zahŕňajúcich ženy v širšom vekovom rozmedzí, štúdia zistila, že päť rokov užívania orálnej HA bolo spojené s výskytom rakoviny prsníka u 8 na 100 000 užívateliek vo veku 16 – 20 rokov a u 265 na 100 000 užívateliek vo veku 35 – 39 rokov.

Zvýšenie absolútneho rizika sa však považuje za veľmi malé a je potrebné posudzovať ho v kontexte s výhodami HA vrátane ochrany pred inými druhmi rakoviny u žien.

Zdroj: Fitzpatrick D, et al. Combined and progestagen-only hormonal contraceptives and breast cancer risk: A UK nested case–control study and meta-analysis. PLOS Medicine. Published: March 21, 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004188

Partneři projektu