Hypoxie může vytvářet vícegenerační odolnost proti demenci

10. 3. 2022

Nedávná studie cévní kognitivní poruchy na myším modelu zjistila, že opakované vystavení nízké hladině kyslíku zabraňuje ztrátě paměti.

Za kontrolovaných podmínek může nedostatek kyslíku zpomalit neurologickou degeneraci a úpadek a podpořit zvýšení průtoku krve mozkem.

Výzkum ukázal, že u zvířat, která prodělala opakované hypoxické kondicionování (RHC), se zvrátily deficity paměti a mozkových funkcí způsobené chronickým nedokrvením mozku.

Zároveň tak potomci rodičů léčených RHC vykazovali silnou odolnost vůči demenci i bez zkušenosti s RHC. Tato zdánlivě paradoxní zjištění naznačují, že změna chování a prostředí může ovlivnit budoucí terapie při léčbě Alzheimerovy choroby a dalších neurokognitivních onemocnění.

Zdroj: Belmonte KCD et al Epigenetic conditioning induces intergenerational resilience to dementia in a mouse model of vascular cognitive impairment. The Journal of the Alzheimer´s Association. 16 February 2022 https://doi.org/10.1002/alz.12616

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu