Hypertenze souvisí s nemocemi dásní

2. 11. 2018

Pacienty s vysokým tlakem, kteří trpí onemocněním dásní, mají o 2 mmHg až 3 mmHg vyšší tlak a zároveň na ně méně účinkuje příslušná medikace.

Studie vyšla v časopise Hypertension (součást AHA Journals) a vědci k těmto výsledkům dospěli na základě prozkoumaných údajů z americké ročenky národního zdraví za léta 2009 až 2014 u dospělých nad 30 let. Onemocnění dásní zvyšuje pravděpodobnost snížení účinků medikace o 20 % napříč všemi věkovými kategoriemi. Autoři se domnívají, že jde o vliv zánětlivých procesů v těle, u nichž je prokázáno, že souvisejí s kardiovaskulárními onemocněními.

Zdroj: Davide Pietropaoli et al. Poor Oral Health and Blood Pressure Control Among US Hypertensive Adults. Results From the National Health and Nutrition Examination Survey 2009 to 2014. online October 22, 2018. https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11528

Partneři projektu