Hormonální podstata obezity

28. 1. 2022

Nové důkazy o metabolických faktorech obezity přineslo zjištění, že u obézních lidí se po jídle uvolňuje výrazně méně "hormonů sytosti" než u štíhlých jedinců.

Vědci z Basileje vyšetřili vzorky gastrointestinální tkáně od 27 dospělých osob s morbidní obezitou. V kontrolní skupině bylo 24 osob s normální váhou. U obézních měla tato tkáň výrazně méně enteroendokrinních buněk. To způsobuje snížené uvolňování tzv. hormonů sytosti (např. CCK), což může vést ke zvýšení příjmu potravy. Nejde tedy jen o nedostatek sebekontroly a disciplíny.

Zdroj: Wölnerhanssen BK et al., Deregulation of transcription factors controlling intestinal epithelial cell differentiation; a predisposing factor for reduced enteroendocrine cell number in morbidly obese individuals. Scientific Reports. 7, 8174 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-08487-9

Partneři projektu