Hlas může předpovídat ischemickou chorobu srdeční

12. 4. 2022

Analýza hlasu, včetně charakteristik, jako je výška a amplituda, může předpovědět riziko ischemické choroby srdeční a jejích komplikací.

Tento nový přístup zahrnuje použití algoritmů umělé inteligence k analýze vzorků hlasu shromážděných pomocí mobilní aplikace.

Společná studie vědců z Izraele a USA naznačuje, že by tato technologie analýzy hlasu mohla sloužit jako nákladově efektivní a pohodlný přístup ke screeningu osob ohrožených ischemickou chorobou srdeční.

Zdroj: Singh Sara JD et al. Noninvasive Voice Biomarker Is Associated With Incident Coronary Artery Disease Events at Follow-up. Mayo Clinic Proceedings. Published:March 24, 2022 DOI:https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.10.024

Partneři projektu