Glykémii snižuje kombinace SGLT-2 a semaglutidu

1. 4. 2019

Přidání semaglutidu v dávce podávávané jednou týdně k inhibitorům společného transportéru pro sodík a glukózu (SGLT‑2) při léčbě nedostatečně kompenzovaného diabetu 2. typu zlepšuje kontrolu glykémie.

Studie publikovaná v Lancet Diabetes & Endocrinology tvrdí, že přínosem této kombinace je také pozitivní vliv na redukci hmotnosti. Odborníci ovšem podotýkají, že doba trvání studie SUSTAIN 9 byla příliš krátká na to, aby bylo možné hodnotit stálost účinku sledované léčby na snížení glykémie.

Zdroj: Zinman B et al. Semaglutide once weekly as add-on to SGLT-2 inhibitor therapy in type 2 diabetes (SUSTAIN 9): a randomised, placebo-controlled trial. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30066-X

Partneři projektu