Genová terapie při neuropatii po poškození míchy

8. 5. 2022

Nový přístup k léčbě pacientů s neuropatiemi po poškození míchy by mohla představovat genová terapie, zaměřená na opravu nervů přímo v místě poškození.

Biologové z University of California injekčně aplikovali myším s poškozenými nervy virus obsahující geny pro GABA neurotransmiter, který v těle standardně blokuje impuls mezi nervovými buňkami. V tomto případě inhibuje bolestivé podněty.

Injekce transgenů GAD65 a VGAT přímo do místa poranění způsobila snížení signálu nocicepčních nervových vláken bez jakýchkoli vedlejších účinků. Efekt navíc přetrval déle než dva měsíce.

Zdroj:  Tadokoro T et al. Precision spinal gene delivery-induced functional switch in nociception neurons reverses neuropathic pain. Molekular Therapy. Published May 05, 2022
https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.04.023

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu