Diabetes u žen a problémy se spánkem

30. 8. 2019

Ženy s diabetem 2. typu čelí častěji problémům spojeným se spánkem a jejich potíže jsou závažnější než u žen, které tímto onemocněním netrpí.

 Malou studii publikoval online odborný časopis Menopause. Sledoval přitom příznaky, jako je bolest hlavy, noční pocení, úzkost, časté nucení močit, a rovněž jejich závažnost. Studie by podle autorek měla pomoci ke zjištění, jaké intervence mohou u starších menopauzálních žen ovlivnit faktory, jako je obezita, dyslipidemie a hypertenze.

Zdroj: Im EO et al. Sleep-related symptoms of midlife women with and without type 2 diabetes mellitus. Menopause. doi: 10.1097/GME.0000000000001383, PMID: 31408021 (Publish ahead of print 12 August 2019)

Partneři projektu