Denervace ledvin pro léčbu hypertenze má úspěchy

1. 6. 2021

Další studie potvrdila účinnost renální denervace pro snížení krevního tlaku u farmakorezistentní hypertenze.

Tato relativně nová technika spočívá v přerušení nervů vedoucích do ledvin pomocí ultrazvuku. Metoda je využívána i v české medicíně.

Nová klinická studie prokázala podstatné snížení TK u většiny pacientů, kteří katetrizační zákrok podstoupili, čímž se u nich snížilo riziko kardiovaskulárních příhod. Autoři výsledky svého zkoumání pod názvem RADIANCE-HTN TRIO představili na květnové virtuální konferenci American College of Cardiology.

Zdroj: Azizi M et al. Ultrasound renal denervation for hypertension resistant to a triple medication pill (RADIANCE-HTN TRIO): a randomised, multicentre, single-blind, sham-controlled trial. The Lancet. Published: May 16, 2021. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00788-1

 

 

Partneři projektu