Další možnost léčby CA kolorektálu

20. 10. 2018

Jihočeské onkologické dny 2018 mimo jiné potvrdily užitečnost relativně nového přípravku trifluridine/tipiracil (Lonsurf) jako modality pro třetí a vyšší linii léčby u předléčených pacientů s kolorektálním karcinomem.

V diskusi sympozia společnosti Servier zazněly výsledky studie RESOURCE, podle nichž je u přípravku medián celkového přežití 7,1 měsíce, u placeba 5,3 měsíce. Zároveň se prokázala jeho nízká toxicita, přestože dokáže buňky ničit, a ne pouze bránit proliferaci. Podobné výsledky přinesla studie PRECONNECT: doba přežití bez progrese (PFS) byla 2,8 měsíce. Pacienty příliš nezatěžují ani nežádoucí účinky, k nimž patří především neutropenie.

https://www.jod2018.cz/

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu