Další lék proti Alzheimerovi zklamal

20. 7. 2019

Společnosti Amgen, Novartis a Banner Alzheimer’s Institute zastavily další výzkum potenciálního nového léku proti Alzheimerově chorobě.

Při podávání umibecestatu vykazovali pacienti zhoršení některých kognitivních funkcí, což vedlo k závěru, že riziko převyšuje případné benefity.

Umibecestat, známý také jako CNP520, je perorální inhibitor BACE s malou molekulou aspartylproteázy určený pro snížení produkce Ap.

Zdroj:  https://www.medscape.com/viewarticle/915547

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu