Čtení myšlenek poprvé realitou!

27. 7. 2021

Strojové učení umožnilo neurovědcům poprvé „přeložit“ mozkové vlny paralyzovaného muže do artikulované řeči. Šlo o 36 letého pacienta, který před patnácti lety utrpěl po mozkové cévní příhodě těžké poškození mozkového kmene.

Tým pod vedením neurochirurga Edwarda Changa a neurologa Karuneshe Gangulyma voperoval muži do mozku systém elektrod, které dokáží s vysokým rozlišením detekovat aktivity neuronů v mozkovém centru, ovládajícím řeč. Muž si pak nesčetněkrát opakoval padesátku nejběžnějších slov, jako je třeba „voda“, „rodina“ nebo „dobrý“.

Tato metoda představuje nové možnosti na zlepšení kvality života pro pacienty se ztrátou řeči po postižení mozku. Dekóduje slova a věty přímo z mozkové kůry, což představuje pokrok oproti stávajícím metodám asistované komunikace. Lidé s anartrií si často zachovávají jazykové schopnosti, ale ochrnutí jim může bránit v používání technických pomůcek ke komunikaci.

Zdroj: Moses  DA et al. Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria. The New  England Journal of Medicine. July 15th 2021. N Engl J Med 2021; 385:217-227 DOI: 10.1056/NEJMoa2027540

 

Komerce

Partneři projektu