Chemoterapie při ca prsu může způsobit pokles kognice

4. 10. 2018

U části žen po chemoterapii rakoviny prsu se po prvních dvou letech léčby projeví snížená schopnost pozornosti, rychlosti myšlení a rozhodování. Tvrdí to nová studie publikovaná v Journal of Clinical Oncology.

Podle hlavní autorky studie Jeanne Mandelblatt z Georgetown University’s Lombardi Comprehensive Cancer Center v americkém Washingtonu jde o ženy s genetickou mutací APOE4, která je spojována se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby. Chemoterapie zřejmě interaguje s APOE4.

Studie sledovala 344 nově diagnostikovaných pacientek v raném stadiu karcinomu prsu a 347 zdravých žen ve srovnávací skupině, jejichž věk byl na počátku pozorování mezi 60 a 98 lety.

Zdroj: Jeanne S. Mandelblatt, et al. Cancer-Related Cognitive Outcomes Among Older Breast Cancer Survivors in the Thinking and Living With Cancer StudyJournal of Clinical Oncology, 2018; JCO.18.00140 DOI: 10.1200/JCO.18.00140

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu