Celiakie zvyšuje mortalitu

15. 4. 2020

Dosud nepotvrzenou souvislost hledali výzkumníci vy Švédsku. Ukázalo se, že celiakie je skutečně spojena s mírným, ale trvalým zvyšováním rizika úmrtí.

Nezjistili však, zda se toto riziko dlouhodobé mortality změnilo s větším počtem diagnóz, menším počtem vážným případů a širší dostupností gluten free potravin.

Kohortní studie založená na sledování 49 829 pacientů s celiakií ve Švédsku, sledovaných po dobu 12,5 roku, prokázala, že v této skupině vzrostla úmrtnost. Jde o nárůst na 9,7 vs  8.6 úmrtí u běžné populace na 1000 osob za rok, což je statisticky významný rozdíl.

Zdroj: Lebwohl P et al. Association Between Celiac Disease and Mortality Risk in a Swedish Population. Published April 7, 2020. JAMA. 2020;323(13):1277-1285. doi:10.1001/jama.2020.1943

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu