CDK11 – cesta k protinádorové léčbě

17. 5. 2020

Jako první na světě popsala význam cyklin-dependentní kinázy 11 (CDK11) v přepisu genetické informace výzkumná skupina pod vedením Dalibora Blažka z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně.

Tato kináza reguluje přepis histonových genů, zodpovědných za tvorbu histonů, tedy bílkovin obalujících DNA a chránící ji před poškozením. CDK11 proto může mít význam při vývoji protinádorové léčby. Je možné začít hledat inhibitory kinázy, které výrazně sníží či omezí její funkci, a tím oslabí růst rychle se dělících rakovinných buněk. Výzkum byl publikován v  časopisu Nature Structural & Molecular Biology.

Zdroj: Gajduskova P et al. CDK11 is required for transcription of replication-dependent histone genes. Nature Structural & Molecular Biology , https://doi.org/10.1038/s41594-020-0406-8

 

Partneři projektu