CDK11 – cesta k protinádorovej liečbe

26. 5. 2020

Ako prvá na svete opísala význam cyklín-dependentnej kinázy 11 (CDK11) v prepise genetickej informácie výskumná skupina pod vedením Dalibora Blažka z inštitútu CEITEC Masarykovej univerzity v Brne.

Táto kináza reguluje prepis histónových génov zodpovedných za tvorbu histónov, teda bielkovín obaľujúcich DNA a chrániacich ju pred poškodením. CDK11 preto môže mať význam pri vývoji protinádorovej liečby. Je možné začať hľadať inhibítory kinázy, ktoré výrazne znížia či obmedzia jej funkciu, a tým oslabia rast rýchlo sa deliacich rakovinových buniek. Výskum bol publikovaný v časopise Nature Structural & Molecular Biology.

Zdroj: Gajduskova, P. et al. CDK11 is required for transcription of replication-dependent histone genes. Nature Structural & Molecular Biology , https://doi.org/10.1038/s41594-020-0406-8

Partneři projektu