CA recta: Po nové terapii remise u každého pacienta

19. 6. 2022

Překvapivé výsledky přinesla malá studie nové imunoterapeutické léčby rakoviny konečníku: U všech pacientů, kterým byl lék podán, vyvolal remisi.

Všichni z nich měli lokálně pokročilý karcinom rekta s defektem  genů pro mismatch repair (MMRd) a v rámci léčby první linie dostávali každé tři týdny po dobu šesti měsíců dostarlimab - monoklonální protilátku anti-PD-1. I bez následné chemoterapie a ozařování dosáhlo všech 14 pacientů remise po nejméně šesti měsících sledování - bez známek nádoru na lékařských snímcích a testech, digitálním rektálním vyšetření nebo biopsii.

Zdroj: Cercek, A et al.PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. New England Journal of Medicine. June 5, 2022, DOI: 10.1056/NEJMoa2201445

Partneři projektu