CA jater: přes 13 měsíců navíc

25. 11. 2019

Imunoterapeutikum Tecentriq (atezolizumab)kombinované s Avastinem při neresekabilním hepatocelulárním karcinomu prodlužuje celkové přežití a interval bez progrese víc než dosavadní léky.

Podle studie tato kombinace pomáhá lidem s nejčastějším karcinomem jater k prodloužení života průměrně o 13,2 měsíců oproti sorafenibu.

Výrobce Roche už předal sledovaná dat k posouzení všem světovým agenturám včetně FDA a EMA.

Zdroj: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2019-10-21.htm

Partneři projektu