CA jater: přes 13 měsíců navíc

25. 11. 2019

Imunoterapeutikum Tecentriq (atezolizumab)kombinované s Avastinem při neresekabilním hepatocelulárním karcinomu prodlužuje celkové přežití a interval bez progrese víc než dosavadní léky.

Podle studie tato kombinace pomáhá lidem s nejčastějším karcinomem jater k prodloužení života průměrně o 13,2 měsíců oproti sorafenibu.

Výrobce Roche už předal sledovaná dat k posouzení všem světovým agenturám včetně FDA a EMA.

Zdroj: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2019-10-21.htm

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu