Biologický věk lze zvrátit

12. 5. 2023

Stres může dočasně změnit biologický věk, ale podle nové studie po odeznění stresoru se tento proces vrátí zpět.

Biologický věk udává stáří buněk a tkání na základě fyziologických údajů, a informuje tak o kvalitě a funkčnosti organismu daného jedince.

K měření a zaznamenávání změn biologického věku v reakci na stres u lidí a myší vědci použili metylační hodiny DNA. Výsledky studie naznačily, že biologický věk může být v průběhu života proměnlivý a tvárný. Tím byl zpochybněn dosavadní názor, že věk se pohybuje pouze jedním směrem. Poznatky jsou navíc důležité pro praxi. Schopnost zotavit se ze stresu (po operaci, léčbě, zranění atd.) může být důležitým faktorem určujícím úspěšné stárnutí a dlouhověkost. Rovněž může být biologický věk užitečným parametrem při posuzování fyziologického stresu a jeho zmírňování.

Zdroj: Poganik, JR et al. Biological age is increased by stress and restored upon recovery. Cell Metabolism. Published April 23, 2023. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2023.03.015

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu