Biologický vek sa dá zvrátiť

16. 5. 2023

Stres môže dočasne zmeniť biologický vek, ale podľa novej štúdie po odznení stresora sa tento proces vráti späť.

Biologický vek udáva vek buniek a tkanív na základe fyziologických údajov, a informuje tak o kvalite a funkčnosti organizmu daného jedinca.

Na meranie a zaznamenávanie zmien biologického veku v reakcii na stres u ľudí a pri myšiach vedci použili metylačné hodiny DNA. Výsledky štúdie naznačili, že biologický vek môže byť počas života premenlivý a tvárny. Tým bol spochybnený doterajší názor, že vek sa pohybuje iba jedným smerom. Poznatky sú navyše dôležité pre prax. Schopnosť zotaviť sa zo stresu (po operácii, liečbe, zranení atď.) môže byť dôležitým faktorom určujúcim úspešné starnutie a dlhovekosť. Rovnako môže byť biologický vek užitočným parametrom pri posudzovaní fyziologického stresu a jeho zmierňovaní.

Zdroj: Poganik JR, et al. Biological age is increased by stress and restored upon recovery. Cell Metabolism. Published April 23, 2023. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2023.03.015

Partneři projektu