Bez cvičení je infarkt smrtelnější

23. 3. 2021

Vyšší úroveň fyzické aktivity je spojena s nižším rizikem okamžitého a 28denního úmrtí po infarktu. Tato zjištění přinesla studie, zveřejněná v časopise Evropské kardiologické společnosti European Journal of Preventive Cardiology.

Vědci zkoumali údaje z deseti evropských observačních kohort od pacientů, kteří měli v době sledování infarkt myokardu. Součástí byla i skupina zdravých jedinců. Účastníci byli podle týdenní úrovně pohybové aktivity ve volném čase rozděleni do kategorií sedavý styl, nízká, střední nebo vysoká úroveň fyzické aktivity.

Celkem 17,7 % účastníků zemřelo do 28 dnů po infarktu myokardu – z nich 62,3 % zemřelo okamžitě. Pacienti, kteří se ve volném čase věnovali střední a vysoké úrovni fyzické aktivity, měli o 33 %, resp. 45 % nižší riziko okamžité smrti ve srovnání s jedinci se sedavým životním stylem. Po 28 dnech to bylo 36 %, respektive 28 %. Vztah s nízkou fyzickou aktivitou nedosáhl statistické významnosti.

Zdroj: Hansen KW et al. Association of fatal myocardial infarction with past level of physical activity: a pooled analysis of cohort studiesEuropean Journal of Preventive Cardiology, zwaa146, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwaa146

Partneři projektu