Bakterie v moči pomohou určit CA prostaty

12. 5. 2022

Výzkum stanovil pět kmenů bakterií v moči, spojených s rychlejší progresí k agresivní rakovině prostaty.

Jedná se o rody Fenollaria, Peptoniphilus, Anaerococcus, Porphyromonas a Fusobacterium. Pro klinické využití těchto poznatků je zapotřebí dalšího výzkumu u různorodější populace. Ačkoli existuje několik profilů genové exprese jako biomarkery moči pro karcinom prostaty, žádný z nich není široce používán v klinické praxi.

Zdroj: Hurst R et al. Microbiomes of Urine and the Prostate Are Linked to Human Prostate Cancer Risk Groups. European Urology Oncology. Published: April 18,  2022b8. https://doi.org/10.1016/j.euo.2022.03.006

Komerce

Partneři projektu