Astma: zásadní změna v léčbě

6. 10. 2019

Nová doporučení pro léčbu astmatu od Global Initiative on Asthma (GINA) zásadním způsobem mění roky zavedenou klinickou praxi.

Nejdůležitější změnou je odklon od SABA (rychle účinkujících beta-agonistů), které se používaly zhruba 50 let. Uvedla to Helen Reddelová, předsedkyně vědeckého výboru GINA, který nyní vydává novou příručku.

Podle nových guidelines mají být dospělým i dospívajícím pacientům s astmatem ke snížení rizika vážných exacerbací podávány ICS (inhalační kortikosteroidy) obsahující kontrolní léčiva.

Zdroj: POCKET GUIDE FOR ASTHMA MANAGEMENT AND PREVENTION. https://ginasthma.org/pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu