Antidiabetikum výrazně snižuje hmotnost

14. 2. 2021

Průměrný úbytek 14,9 % hmotnosti u pacientů s nadváhou nebo obezitou prokázal ve 3. fázi klinického testování injekční semaglutid, aplikovaný jednou týdně.

Ozempic dánské společnosti Novo Nordisk, známý jako antidiabetikum (agonista receptorů pro glukagon-like peptid 1 (GLP-1),, tohoto efektu dosáhl v novém dávkování 2,4 mg.

Přibližně 50% účastníků studie dosáhlo významného snížení hmotnosti o 15 a více procent, zatímco 69 % účastníků shodilo 10% či více, a 86% ubralo na váze 5% a více. Studie prokázala snížení rizikových faktorů pro diabetes a srdeční onemocnění i celkové zlepšení stavu, reportovaného samotnými pacienty.

Novinka, která nyní žádá o schválení FDA, přichází po konkurenční Trulicity v dávkování 3,0 a 4,5 společnosti Eli Lilly.

Zdroj: Wilding JPH et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. New England Journal of Medicine. February 10, 2021
DOI: 10.1056/NEJMoa2032183

Komerce

Partneři projektu